Coating inspectie – Coating inspection ( CI )

Een effectief conserveringssysteem door middel van coating is er een die een product zo lang mogelijk beschermt tegen externe invloeden. Het proces van aanbrengen is hierbij van vitaal belang

Een coating inspectie zal dan ook vanaf de voorbereidingsfase plaats moeten vinden. Denk hierbij aan het meten atmosferische omstandigheden, het monitoren van het mengen of voorbereiden van de aan te brengen substantie en inspectie van het substraat voor het aanbrengen van de eerste coating laag. Vervolgens kan elke (eventueel) daaropvolgende laag worden beoordeeld op onvolkomenheden. Voorbeelden hiervan zijn: Te hoge of te lage laagdikte, inclusies, beschadigingen, etc.

67 Solutions heeft de juiste kennis en middelen om dit hele proces als onafhankelijke partij te begeleiden en vast te leggen. De belangrijkste elementen hierbij zijn:

  • Meten van atmosferische omstandigheden
  • Meten van het anker profiel
  • Zouttesten
  • Stoftesten
  • Visuele inspectie van het gestraalde object
  • Laagdiktemetingen
  • Visuele inspectie van aangebrachte coating lagen

 

Natuurlijk is geen enkel systeem 100% “waterdicht” gedurende de gehele beoogde levensloop van een product. Bijvoorbeeld bij beschadigingen die zich kunnen voordoen bij het gebruik kan het product gaan corroderen. Indien mogelijk is het natuurlijk altijd gewenst om de coating zo snel mogelijk te repareren.

67 Solutions kan een in-service object beoordelen en in kaart brengen, zodat gegronde beslissingen genomen kunnen worden omtrent onderhoud van het coating systeem.