Wervelstroom onderzoek – Eddy Current Testing ( ET)

Wervelstroom onderzoek ( Eddy current Testing – ET ) is een NDO techniek waarbij gebruik gemaakt wordt van elektromagnetisme. Met deze techniek is men in staat om oppervlakte defecten opsporen in stalen constructies, het is tevens mogelijk om bij bepaalde materialen dieper gelegen discontinuiteiten te detecteren.

Bij wervelstroom onderzoek wordt gebruik gemaakt van een spoel waar een wisselstroom doorheen gestuurd wordt, welke in een geleidend materiaal deze zogenaamde wervelstroompjes opwekt.

Wanneer er defecten gedetecteerd worden ontstaat er een onbalans in de verschillende opgewekte velden (primaire / secundaire veld). De uitvoering van eddy current onderzoek is dusdanig lastig dat enkel zeer ervaren onderzoekers een onderbouwde meting kunnen doen. Men kan diverse niet-relevante indicaties verkrijgen door onder meer oppervlakte ruwheid of geometrie.

Met Eddy current onderzoek is het mogelijk om door een coating laag meten, dit kan aanzienlijke kosten en tijd besparen. Dit type onderzoek wordt veel toegepast in de ‘Offshore industrie’, al dan niet in combinatie met rope-access.

 

Wordt toegepast op:

  • Las onderzoek
  • Warmtewisselaars
  • Meten van geleidbaarheid materialen

Eddy current onderzoek

Video door: Karlsruhe University of Applied Sciences

las-onderzoek-eddy-current-ndo
nm1_28wp20052
stinger-pieter-schelte-allseas