Kwaliteitscontrole – Quality Control

Kwaliteitscontrole (en: Quality Control, QC) is het vakgebied dat zich bezig houdt met het meten van de kenmerken van producten en diensten.

Dat meten, al dan niet continu, is nodig om te toetsen of grondstoffen, tussenproducten en eindproducten voldoen aan datgene wat de toegepaste specificaties voorschrijven.

Kwaliteitscontrole kan het best worden begrepen als een meetproces. Continu worden in de hele organisatie metingen verricht om te toetsen of producten en diensten voldoen aan wat is afgesproken met de afnemer. Ook procedures zoals klachtenmetingen en auditen horen hierbij.

De inspectie werkzaamheden vinden veelal plaats tijdens en na fabricage van producten. Men kan hierbij denken aan QC inspecties met betrekking tot lasnaden, Niet-destructief & Destructief onderzoek, verflaag inspecties etc.


67 Solutions B.V. kan uw project begeleiden met o.a:

– Opstellen Kwaliteitsplan / Inspectie- en Test Plan (ITP)
– Inspectie van materialen en laswerk
– Fit-up inspecties
– Lasaudits
– Visuele lasinspecties
– Controle op voorbereidingen voor coatingwerkzaamheden
– Controle op dimensies
– Waarnemen van hef- en drukproeven
– Documentatie controle
– Materiaaleigenschappen en traceerbaarheid
– Las- en NDO documentatie
– Kwalificaties en certificeringen
– Faciliteren QC inspecties van eventuele eindklanten en/of derden

Kwaliteitswaarborging – Quality Assurance

Kwaliteitsborging (en: Quality Assurance, QA) is het vakgebied dat zich bezig houdt met het beheersen en verbeteren van processen.

Alle processen gezamenlijk leiden tot het juiste eindproduct of de juiste dienst, zoals deze is afgesproken met de afnemer. Om Quality Assurance te kunnen begrijpen, is het nodig een organisatie te zien als een verzameling samenhangende en samenwerkende processen, die allemaal in dienst staan van die afnemer(s).
Alle processen – lees: de werkzaamheden die medewerkers uitvoeren – zijn afhankelijk van elkaar en leiden alleen via goede samenwerking tot één gemeenschappelijk eindproduct of dienst.

QA zorgt er voor dat ieder apart proces goed werk aflevert, het werk wordt geborgd om de uitkomst te garanderen

Wij kunnen ervoor zorgdragen dat  binnen uw bedrijf de 4 hoofdonderdelen; kwaliteitsplanning , kwaliteitscontrole, kwaliteitsborging en kwaliteitsverbetering verzekerd zijn.


67 Solutions B.V. kan uw bedrijf assisteren met o.a:

– Organisatie en management
– Quality management systeem (QMS)
– Personeels kwalificatie en training
– Documentatie en record management

QA en QC vullen elkaar aan, de één beheerst de processen, de ander controleert ze door de producten en diensten te meten. Echter, vaak rijden ze elkaar ook in de wielen, terwijl het de kunst is om beide te versterken.


Quality Assurance Quality Control
Definitie QA is aantal vastgestelde activiteiten die de kwaliteit in de processen garanderen. QC is aantal vastgestelde activiteiten die de kwaliteit van het product garanderen. De activiteiten focussen zich op het identificeren van defecten in de geproduceerde producten.
Focus QA richt zich op het voorkomen van defecten door de focus te leggen op de processen. Het is een proactieve kwaliteit proces. QC richt zich op het identificeren en corrigeren van defecten in producten gedurende het gehele productie proces. Het is een reactief proces.
Doel Het doel van QA is het continue verbeteren van ontwikkeling en het testen van processen zodat defecten niet voorkomen tijdens het productieproces. Het doel van QC is het identificeren van defecten tijdens en nadat het product klaar is en voordat het vrij gegeven wordt.
Hoe Het bewerkstelliggen van een goed kwaliteits management systeem en beoordelen of het toereikend is middels periodieke audits van het systeem. Het vinden en het elimineren van de defecten door middel van inspectie gereedschap en apparatuur zodat er aan de  eisen van de klanten wordt voldaan.
Wat Voorkomen van kwaliteit problemen door middel van geplande en systematische activiteiten, waaronder de documentatie. De activiteiten en technieken gebruikt om de kwaliteit van het product, service en proces the onderhouden en te behalen
Verantwoordelijke Iedereen in het team die betrokken is bij het ontwikkelen van het product is verantwoordelijk voor QA Een specifiek aangewezen team die de testen en inspectie uitvoert.