Time of Flight Diffraction ( ToFD )

Time of Flight Diffraction ( TOFD ) onderzoek is een ultrasone onderzoekstechniek waarbij in tegenstelling tot conventioneel onderzoek (op basis van reflectie), diffractie signalen gemeten worden.

ToFD is een zeer accurate onderzoeksmethode, doordat het tevens snel uit te voeren is heeft het in een rap tempo aan populariteit gewonnen.

Het ToFD onderzoek wordt veelvuldig toegepast bij las onderzoek van pijpleidingen, werd dit vroeger nog vaak doormiddel van rontgen onderzoek verricht, is er nu een duidelijke verschuiving plaats aan het vinden richting ToFD.

Voordelen van ToFD onderzoek:

  • De snelheid (niet zozeer afhankelijk van materiaal dikte)
  • Het ontbreken van schadelijke straling
  • Digitaal opgeslagen onderzoeksresultaten
  • Zeer betrouwbaar en accuraat

Wordt toegepast op:

  • Las onderzoek , smeedstukken
  • Leidingen
  • Scheepshuid

Video door: Bahrain NDT