ULTRASOON ONDERZOEK – ULTRASONIC TESTING ( UT )

Ultrasoon onderzoek ( Ultrasonic Testing – UT ) is een niet-destructieve onderzoeksmethode en wordt voor een aantal verschillende toepassingen gebruikt. Men kan hierbij onder meer denken aan diktemetingen, lasonderzoek of plaat ( laminatie ) onderzoek.

Het ultrasoon onderzoek kan op verschillende soorten materiaal toegepast worden, zoals bijvoorbeeld ook sommige composieten.

Onderzoeken met behulp van ultrasoon geluid werk als volgt; wanneer een elektrische stroom door een kristal gestuurd wordt, zal deze vanwege het piëzoelektrische effect gaan vibreren, hierdoor worden mechanische geluidsgolven gevormd.

De energie van deze geluidsgolven zal zich door het test medium verplaatsten en (gedeeltelijk) reflecteren op een volgend medium, bijvoorbeeld lucht of water.

Gereflecteerde golven worden terug ontvangen door de taster en zullen vanwege het piëzoelektrische effect weer omgezet worden in elektrische signalen. Deze signalen zullen hierna versterkt worden en visueel waarneembaar zijn op het ultrasoon apparaat.

Men dient voorzichtig om te gaan met de interpretatie van ultrasone metingen, ervaring speelt hierbij een zeer grote rol.

Wordt toegepast op:

  • Las onderzoek , smeed en gietwerk
  • Composieten
  • Plaatwerk
  • Diktemetingen

Ultrasoon onderzoek

Video door: Karlsruhe University of Applied Sciences

ultrasoon-onderzoek-scheuronderzoek-ut
ultrasoon-onderzoek-lasnaad-lassen
ultrasonic-examination-testing-ut