Vacuüm Box Onderzoek – Vacuum Leak Testing

Vacuum box onderzoek ( Leak Testing – LT ) kan worden uitgevoerd op verschillende componenten. Vaak wordt deze techniek toegepast in de Petrochemie voor tank bodem onderzoek of in de scheepvaart voor diverse gelaste plaatdelen.

Men brengt een testvloeistof aan en plaatst hierna een zogenaamde vacuüm box over het te inspecteren gebied. Hierna wordt er een vacuüm gecreëerd. Zodra er een lekkage aanwezig is zal dit aangetoond worden door het ontstaan van luchtbelletjes.

Kan worden toegepast op:

  • Lassen
  • Plaatwerk